Biociden: ontsmettingsmiddelen (Gebruiker)Erkend gebruiker ontsmettingsmiddelen

Nieuw:

Online registratie van biociden van het gesloten circuit http://www.health.belgium.be/nl/gesloten-circuit-0

In België zal elke verkoper en elke gebruiker van biociden van het gesloten circuit zich vanaf 20 mei 2016 moeten registreren. Vervolgens moet ook elke verkoop, aankoop en gebruik van deze biociden volgens de opgelegde termijnen worden geregistreerd.

Meer info via www.circuitbiocide.be

Inhoud

Deze opleiding richt zich specifiek tot professionelen werkzaam in de zwembadsector, horeca, schoonmaak of stal-/lokaalontsmetting. Deze opleiding omvat twee delen:

  Deel 1 (37 uur) van de opleiding omvat de onderwerpen uit de opleiding “Geregistreerd verkoper van ontsmettingsmiddelen en algemene biociden” (zijn dezelfde thema's als voor gebruiker) 

  Deel 2 (15 uur) van de opleiding omvat volgende onderwerpen:

  • Voorkomen van besmetting door micro-organismen (3u)
  • Toepassing van ontsmettingsmiddelen, de mogelijkheden van de beperking van
    hun gebruik door preventieve maatregelen, de HACCP en IPM methoden (8u)
  • Technische hulpmiddelen voor de toepassing van ontsmettingsmiddelen (3u)
  • Test en evaluatie (2u)

  Praktische info

  De volgorde waarin de 2 cursusdelen gevolgd worden speelt geen rol: per deel kan een schriftelijk en mondeling examen afgelegd worden. U kan wel pas uw erkenning tot erkend gebruiker bekomen na het volgen van beide cursusdelen en geslaagd zijn voor de examens van deel 1 én deel 2.

  gebruiker ontsmettingsmiddelen